HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GÓP Ý XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA “THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU – THỐNG KÊ THƯ VIỆN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ”

01
01
'70

            Sáng ngày 25/03/2019, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Vụ Thư viện, Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Góp ý xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: “Thông tin và tư liệu – Thống kê Thư viện theo chuẩn quốc tế”. Chủ trì Hội nghị: Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện và các thành viên Ban soạn thảo.

Đoàn chủ tịch hội nghị

           Tham gia buổi điều hành hội nghị bao gồm các ông (bà): Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện; ThS. Bùi Xuân Đức - Giám đốc Thư viện KHTH TP. HCM; ThS. Dương Thúy Hương - Giám đốc Thư viện Trường Đại học Khoa học và Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham dự của hơn 30 đại biểu là Lãnh đạo các Thư viện tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo ngành Thông tin – Thư viện, trung tâm thông tin - thư viện các trường Đại học khu vực phía Nam.

           Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, thông tin về các nội dung của Bộ tiêu  chuẩn. Các đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất về sự cần thiết trong việc nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia Thông tin tư liệu – Thống kê thư viện theo tiêu chuẩn quốc tế . Tiêu chuẩn này được xây dựng trên nguyên tắc tham khảo tiêu chuẩn quốc tế ISO 2789:2013 (Information and Documentation  - International Library Statistics), Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 quy định về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện (Điều 13. Thống kê thư viện) và Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2015 về quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về văn hóa, gia đình và thể dục thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đại biểu tham gia Hội nghị chuyên đề

           Kết thúc hội nghị, thay mặt cho cơ quan soạn thảo, Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện đã tổng kết và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa để các cơ quan có thẩm quyền ban hành Bộ Tiêu chuẩn nhằm phục vụ tốt cho hoạt động Thông tin – Thư viện.

Nguyễn Mạnh Kiêm

                                        

Từ khóa: