KHOA THÔNG TIN, THƯ VIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

01
01
'70

          Thực hiện yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và yêu cầu Kiểm định chất lượng giáo dục  Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 ; lúc 14 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2019,  Khoa Thông tin, Thư viện,  Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đánh giá nội bộ lần thứ nhất.

* Đoàn đánh giá gồm có:

            1. ThS. Lê Hoàng Vũ                        Trưởng đoàn, chuyên gia tư vấn

            2. TS. Mai Hà Phương                       Trưởng khoa Du lịch

            3. Đỗ Thị Phương                              Thư ký

* Khoa Thông tin, Thư viện gồm có :

            1. TS. Cao Thanh Phước                             Phó trưởng khoa

            2. ThS. Trần Thị Trà Vi                    Cán bộ kiểm soát tài liệu

          Căn cứ những quy định của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Đoàn đánh giá đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các quy trình làm việc, các minh chứng của Khoa và hướng dẫn cách triển khai thực hiện, thu thập minh chứng trong quá trình làm việc theo quy định, tiến tới đánh giá nội bộ lần 2 được dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2018.

Từ khóa: