NGÀNH ĐÀO TẠO

01
01
'70
 • * Tên ngành
  • Tiếng Việt: Thông tin - Thư viện
  • Tiếng Anh: Information and Library 
 • * Mã số ngành đào tạo: 
 • * Trình độ đào tạo: Cử nhân
 • * Thời gian đào tạo: 3.5 đến 4 năm.
Từ khóa:

Sự kiện

  01-05-2019 end
  26-06-2019 today
  30-04-2019 next

Mạng xã hội