26
Tháng 10

KỶ YẾU LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH THƯ VIỆN VIÊN HẠNG II

Kỷ yếu lớp bồi dưỡng chức danh thư viện viên hạng II được tổ chức từ ngày 17/9/2018 đến ngày 20/10/2018.

[...]

27
Tháng 09

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

 

SINH VIÊN XEM KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM 2018-2019 TRONG FILE ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY

[...]

Sự kiện

    01-05-2019 end
    26-06-2019 today
    30-04-2019 next

Mạng xã hội