Khoa Thông tin, Thư viện có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành Thông tin - Thư viện và nghiên cứu khoa học về thư viện - thông tin. Tổ chức hoạt động, quản lý, tổng hợp, báo cáo, đề xuất ý kiến để thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

HOẠT ĐỘNG, TIN TỨC

TUYỂN SINH NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN NĂM 2021

        Thư viện là nơi lưu trữ tài liệu, thông tin phục vụ nhu cầu đọc, nhu cầu thông tin của người sử dụng. Tài liệu, thông tin là kho báu, là tài sản quý giá; chuyên viên thư viện - thông tin là những người nắm giữ [...]

Xem tất cả tin tức

Đối tác