Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành Thư viện - Thông tin và nghiên cứu khoa học về thư viện - thông tin. Tổ chức hoạt động, quản lý, tổng hợp, báo cáo, đề xuất ý kiến để thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

HOẠT ĐỘNG, TIN TỨC

HỘI THI CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN THƯ VIỆN LẦN THỨ X

HỘI THI CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN THƯ VIỆN LẦN THỨ X

[...]
Xem tất cả tin tức

Đối tác

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội