Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA THÔNG TIN, THƯ VIỆN

Địa chỉ:   288 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, quận 9, Tp. HCM

Email: tvtt@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)36208712

 

Liên hệ
Với chúng tôi