27
Tháng 09

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

 

SINH VIÊN XEM KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM 2018-2019 TRONG FILE ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY

[...]

26
Tháng 04

LỊCH HỌC LỚP LIÊN THÔNG KHÓA 8 TẠI CƠ SỞ 1

LỊCH HỌC LỚP LIÊN THÔNG KHÓA 8 TẠI CƠ SỞ 1

[...]

06
Tháng 04

KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

SINH VIÊN XEM KẾ HOẠCH HỌC TẬP, GIẢNG DẠY TRONG FILE ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY

[...]