14
Tháng 11

QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên Khoa Thông tin, Thư viện chú ý thời gian đăng ký học phần trên cổng thông tin của Bộ phận đào tạo.

[...]

08
Tháng 10

Thông báo tuyển nhân viên Thư viện – Thiết bị

Phòng Nhân sự - Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc tuyển dụng nhân viên Thư viện – Thiết bị. Hạn nộp hồ sơ[...]