15
Tháng 11

LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0

        Lễ ký kết hợp tác Liên Kết Nguồn Lực: Công Nghệ - Dữ Liệu - Con người[...]

09
Tháng 11

GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN KHẢO “THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0

GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN KHẢO “THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0: CÔNG NGHỆ - DỮ LIỆU - CON NGƯỜI

[...]

09
Tháng 11

HỘI THẢO KHOA HỌC “THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0: CÔNG NGHỆ - DỮ LIỆU - CON NGƯỜI”

           Vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại hội trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng,[...]

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội