07
Tháng 09

Chương trình đao tạo ngành Thông tin, Thư viện

Chương trình đao tạo ngành Thông tin, Thư viện năm 2022.

[...]

29
Tháng 05

NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN NĂM 2023

       Thông tin - thư viện là nghề phát hiện nguồn tin và xác định nhu cầu thông tin của người dùng trong xã[...]

21
Tháng 09

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN KHÓA HỌC 2021 - 2025

Các em tân sinh viên ngành Thông tin, Thư viện chú ý thời gian và đường dẫn để nhập học trực tuyến.

[...]