GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN KHẢO “THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0

01
01
'70

GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN KHẢO “THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0: CÔNG NGHỆ - DỮ LIỆU - CON NGƯỜI

           

           Trong khuôn khổ tổ chức hội thảo “Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người”, Trung tâm Thông tin -Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) với vai trò làm đầu mối xuất bản sách chuyên khảo đã phối hợp với Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA); Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và nhà tài trợ là Công ty TED (Đại diện Tập đoàn Ex Libris, Israel tại Việt Nam) xuất bản sách chuyên khảo “Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người”. Sách do nhà xuất bản Đại học quốc gia xuất bản với số trang 617, số lượng bài viết 48 bài có phản biện và hiệu đính của các chuyên gia thông tin, thư viện, công nghệ, quản lý… Các tác giả đã tập trung phân tích, tổng hợp, lý giải và đem lại những kiến thức khoa học mới nhất về thế hệ thư viện thông minh 4.0 như: những lý thuyết – khái niệm mới về thư viện thông minh; Công nghệ web 2.0 – 3.0 – 4.0; Kết nối vạn vật – Trí tuệ nhân tạo – Dữ liệu lớn thư viện; Siêu dữ liệu; Quản trị tri thức; Sản phẩm – Dịch vụ thư viện thông minh; Các ứng dụng công nghệ mới nhất trong thư viện… Trong bối cảnh các thư viện Việt Nam, đặc biệt các thư viện đại học, đang tập trung phát triển thế hệ Thư viện Thông minh 4.0 – Trung tâm Tri thức 4.0 (Knowledge Hub 4.0) tiên tiến nhất để làm nền tảng cho trường Đại học Thông minh 4.0, thúc đẩy nghiên cứu – đào tạo và tăng chỉ số xếp hạng đại học trên thế giới, cuốn sách này là nguồn tri thức quý giá giúp các nhà quản lý, chuyên gia thông tin – thư viện – công nghệ có kiến thức cập nhật để lập dự án và phát triển thư viện thông minh 4.0 cho đơn vị mình. Cuốn sách cũng là nguồn tham khảo hữu ích cho các ngành thông tin học; thư viện học; quản trị thông tin; công nghệ thông tin…cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo – nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu nhân lực và sản phẩm nghiên cứu…cho các thư viện thông minh Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên 4.0.

Tin: mandat

Từ khóa:

Sự kiện

    01-05-2019 end
    26-06-2019 today
    30-04-2019 next

Mạng xã hội