THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN KHÓA HỌC 2021 - 2025

01
01
'70

Các em tân sinh viên ngành Thông tin, Thư viện chú ý thời gian và đường dẫn để nhập học trực tuyến.

    Hiện nay, Nhà trường đã ban hành hướng dẫn Tân sinh viên nhập học trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ: sv.hcmuc.edu.vn, tuy nhiên đây chỉ là hướng dẫn để sinh viên tham khảo quy trình các bước nhập học và thủ tục nhập học trực tuyến.

       Đây chưa phải là thời gian để Tân sinh viên làm thủ tục nhập học trực tuyến vì hệ thống chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu về tuyển sinh, do đó sinh viên không thể làm thủ tục nhập học trực tuyến được.

      Thời gian làm thủ tục nhập học trực tuyến chính thức từ ngày 27 - 30/9/2021 (theo thông báo số 95/TB-ĐHVH HCM ngày 19/9/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên thời gian dự kiến làm thủ tục nhập học trực tuyến có thể sớm hơn, bắt đầu từ 8h00 ngày 24/9/2021.

         Trường Đại học Văn hóa TP.HCM xin thông báo để Tân sinh viên khóa học 2021 - 2025 biết và thực hiện.

         Trân trọng./.

 

Từ khóa: